The following publications provide more information about our stabilizing systems, are available in polish only.

Wpływ systemów stabilizująco-zagęszczających na prozdrowotne właściwości mlecznych napojów fermentowanych – PM wrzesień 2006

Wpływ stosowanych systemów stabilizująco-zagęszczających na cechy reologiczne jogurtu – PM czerwiec 2006

Wady mlecznych napojów fermentowanych – PM kwiecień 2006

Wpływ stosowanego zakwasu roboczego na wydatek sera – PM luty 2006