Oferty wygrywające dotyczące zapytania ofertowego nr 2 z dnia 06.04.2022.