Stosowanie systemów stabilizujących do produkcji mlecznych napojów fermentowanych przyczynia się do zaspokojenia rosnących wymagań konsumenta w zakresie jakości, wartości użytkowej i atrakcyjności produktu.

Wpływają one na usprawnienie procesu technologicznego i obniżenie kosztów wytworzenia oraz umożliwiają wprowadzenie na rynek nowych, konkurencyjnych produktów.

W zależności od zapotrzebowania i specyfiki produktu, firma SUPERIOR proponuje Klientom kompozycje systemy oparte na skrobi z dodatkiem różnych hydrokoloidów, kompozycje proteinowo – hydrokoloidowe oraz preparaty białkowe.

nil