Влияние на выход сыра рабочей закваски на питательной среде Mezo-Super – Cыроделие и маслоделие № 3, 2007

 

Wpływ systemów stabilizująco-zagęszczających na prozdrowotne właściwości mlecznych napojów fermentowanych – PM wrzesień 2006

Wpływ stosowanych systemów stabilizująco-zagęszczających na cechy reologiczne jogurtu – PM czerwiec 2006

Wady mlecznych napojów fermentowanych – PM kwiecień 2006

Wpływ stosowanego zakwasu roboczego na wydatek sera – PM luty 2006