Podstawowym zadaniem topników stosowanych w produkcji serów topionych jest pęcznienie i dyspersja białek.

Dzięki zdolności do wiązania wapnia z kompleksu kazeinowego i zastąpienia go jonami sodu lub potasu, topniki zapobiegają rozwarstwieniu składników masy serowej podczas topienia.

Zastosowanie odpowiednich soli reguluje kwasowość mieszanki do odpowiedniej wartości pH, a tym samym eliminuje takie wady, jak luźna, mazista, czy krucha konsystencja.

W zależności od stosowanych składników w produkcji serów topionych, firma SUPERIOR oferuje różne zestawy topników (głównych i korygujących), indywidualnie dobranych do wymagań odbiorcy.

sery_topione