Cel projektu: Uzyskanie suplementu diety, hydrolizowanego kolagenu w płynie, o przedłużonym terminie przechowywania.

 

Planowane efekty:

  1. Wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności firmy,
  2. Pozyskanie nowych klientów,
  3. Zwiększenie działalności eksportowej,
  4. Powstanie nowych miejsc pracy.

 

Wartość projektu: 3 247 150,49 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 050 683,25 PLN

 

Beneficjent: SUPERIOR-STREFA Józef Żuraw i Wspólnicy, Spółka Jawna